با احراز هویت بیومتریک امنیت را ساده کنید

اگر از رمزهای عبور متنفر هستید یا از ورود مداوم به وب‌سایت‌های جدید خسته شده‌اید و نمی‌توانید همه رمزهای عبور پیچیده خود را به یاد بیاورید و یا از لزوم ایجاد رمزهای عبور جدید برای حساب‌های جدید یا تغییر رمزهای عبور قدیمی برای حساب‌های کاربری خودتان ناامید شده‌اید، راه حلی به نام احراز هویت بیومتریک وجود دارد که کمک می‌کند امنیت سایبری برای شما آسان تر شود.

رمزهای عبور بخشی از فرآینده به نام احراز هویت محسوب می‌شود؛

فرآیندی که اثبات می‌کند شما چه کسی هستید، اما اگر این رمز عبور را فراموش کنید یا اگر آن را جایی نوشته باشید و گم کنید و یا کسی بتواند رمز عبور شما را سرقت کند یا حدس بزند، می‌شود گفت که آن شخص تمام اطلاعات شما را هم به دست خواهد آورد، اما با احراز هویت بیومتریک دیگر چنین ریسکی وجود ندارد. این پیشنهادی است که موسسه SANS در سال جدید به شما می دهد.

منبع:

https://www.sans.org/newsletters/ouch/biometrics-making-security-simple/