امنیت سایبری

در راستای ایجاد بستری امن و پشتیبانی از سازمان ها و شرکت ها در هنگام رخدادهای سایبری و پاسخ به موقع و در زمان مناسب به رخدادها و همچنین بررسی و ارزیابی آسیب پذیری محتمل در موسسات و شرکت ها، تیم متخصص مستقر در شرکت جهان اطلاعات ایمن سرو در زمینه های زیر آماده ارائه خدمات می باشد:

  • پاسخ به رخدادهای امنیتی
  • بازرسی امنیت
  • ارزیابی و مدیریت ریسک

پاسخ به رخداد

تیم پاسخ به رخدادهای امنیتی کامپیوتر(CSIRT) مستقر در شرکت جهان اطلاعات ایمن سرو، قادر است با دریافت، پردازش و تحلیل اطلاعات رخدادهای امنیتی و پاسخ­گویی به آنها در زمان مناسب بهترین برخورد را با حوادث امنیتی داشته باشد و از آثار مخرب رخداد بر منافع سازمان بکاهد.

پیشنهاد می­شود برای آشنایی بیشتر با مفاهیم پاسخ به رخداد، روند پاسخ و خدمات تیم پاسخ به رخدادهای امنیتی کامپیوتر به دانشنامه سرو مراجعه نمایید.

خدمات پاسخ به رخداد

بازرسی امنیت

در زمینه بازرسی امنیت سایبری، تیم امنیتی شرکت جهان اطلاعات ایمن سرو، با دنبال کردن آثار به جا مانده از یک حمله سایبری و جمع­آوری شواهد و اطلاعات، به عملیات­های انجام شده، نحوه نفوذ، نوع نفوذاتفاق افتاده و نوع داده افشا شده پی خواهند برد و به سازمان­ها در جهت جلوگیری از رخدادهای مشابه کمک شایانی می­نماید.

پیشنهاد می­کنیم برای آشنایی بیشتر با مفاهیم بازرسی امنیت و مراحل این فرآیند می­توانید به دانشنامه سرو مراجعه نمایید.

خدمات بازرسی امنیت

ارزیابی ریسک

با کمک ارزیابی و مدیریت ریسک قابل ارائه توسط تیم امنیتی شرکت جهان اطلاعات ایمن سرو، فرآیند شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مخاطرات سازمان قبل از تهدیدات و حملات سایبری شکل می­گیرد و سازمان را در وضعیت دفاعی مناسب قرار می­دهد.

پیشنهاد می­کنیم برای آشنایی با مراحل انجام ارزیابی ریسک به دانشنامه سرو مراجعه نمایید.

خدمات ارزیابی ریسک