حمله انکار سرویس

یک حمله انکار سرویس، سیستم­ ها، سرورها یا شبکه­ ها را با ترافیک مواجه می­ کند تا منابع و پهنای باند را تخلیه کند. در نتیجه، سیستم قادر به انجام درخواست­ های قانونی نیست. تمرکز اولیه یک حمله DoS، اشباع بیش از حد ظرفیت یک ماشین هدفمند است که منجر به انکار سرویس به درخواست­ های اضافی می­ شود.

حملات DoS معمولاً در دو دسته تقسیم ­بندی می ­شوند:

  • حملات سرریز بافر

یک نوع حمله که در آن سرریز بافر حافظه می ­تواند باعث شود دستگاه تمام فضای موجود در هارد دیسک، حافظه یا زمان CPU را مصرف کند. این شکل از سوء­استفاده اغلب منجر به رفتار کند، خرابی سیستم یا سایر رفتارهای مخرب سرور می­ شود که منجر به انکار سرویس خواهد شد.

  • حملات سیل ­آسا

با اشباع کردن یک سرور هدف با تعداد زیادی بسته، یک عامل مخرب می­ تواند ظرفیت سرور را بیش از حد اشباع کند و در نتیجه سرور انکار شود. برای موفقیت بیشتر حملات سیل­ آسا، عامل مخرب بایستی پهنای باند بیشتری نسبت به هدف داشته باشد.