چگونه در برابر اکسپلویت ­ها دفاع کنیم؟

بسیاری از فروشندگان نرم­ افزار باگ ­های شناخته شده برای حذف آسیب­ پذیری را وصله می­ کنند. نرم ­افزار امنیتی همچنین با شناسایی، گزارش و مسدود کردن عملیات مشکوک کمک می­ کند. بدون در نظر گرفتن اینکه اکسپلویت قصد دارد چه بدافزاری را راه­ اندازی کند، از رخ دادن اکسپلویت­ ها و آسیب رساندن به سیستم ­های رایانه­ ای جلوگیری می ­کند.

نرم ­افزارهای امنیتی معمولی که توسط کسب و کارها برای جلوگیری از اکسپلویت پیاده­ سازی می­ شود، به عنوان دفاع از تهدید و همچنین نرم­ افزار تهدید و همچنین نرم ­افزار نقطه پایانی، تشخیص و پاسخ(EDR) نامیده می­ شود. بهترین شیوه ­های دیگر، شروع یک برنامه تست نفوذ است که برای تأیید اثربخشی دفاع استفاده می­ شود.