مهاجمان سایبری چه چیزهایی را هدف قرار می دهند؟

حملات سایبری به این دلیل اتفاق می افتند که مجرمان(سازمان ها، افراد دولتی یا اشخاص خصوصی) می خواهند به اطلاعات زیر دسترسی پیدا کنند:

  • داده های مالی کسب و کار
  • داده های مالی مشتریان(به عنوان مثال داده های کارت اعتباری)
  • لیست مشتریان
  • پایگاه های داده مشتریان(اطلاعات شناسایی شخصی)
  • آدرس ایمیل و اعتبار ورود به سیستم
  • داده های شخصی حساس
  • دسترسی به زیرساخت فناوری اطلاعات
  • خدمات فناوری اطلاعات(مانند امکان پذیرش پرداخت آنلاین)
  • مالکیت معنوی(مانند اسرار تجاری یا طرح های محصول)