فایل‌های Zip اصلی‌ترین وسیله برای انتشار بدافزارها

تحقیقاتی در زمینه امنیت سایبری نشان داده است که فایل‌های فشرده مانند Zip اصلی‌ترین گزینه برای انتشار بدافزار هستند.

جدیدترین بررسی انجام شده، نشان داد برای نخستین بار در سه سال گذشته، فایل‌های Office مایکروسافت دیگر اصلی‌ترین فایل مورد استفاده برای انتشار بدافزار نیستند.

یافته‌های جدیدترین گزارش «شناخت تهدید» شرکتHP Wolf Security برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ که اطلاعات میلیون‌ها رایانه را بررسی کرد، نشان داد فایل‌های آرشیوی مانند زیپ (ZIP) و فایل‌های RAR، از فایل‌های Office جلو زده و متداول‌ترین فایل‌های مورد استفاده برای انتشار بدافزار شناخته شدند.

در حقیقت، ۴۴ درصد از بدافزارهایی که در سه ماهه سوم سال میلادی جاری منتشر شدند، از این فرمت استفاده کردند که بالاتر از ۱۱ درصد در سه ماهه دوم بود. در این بین، در انتشار ۳۲ درصد بدافزارها، از فایل‌های Office استفاده شد.

همچنین شرکت HP دریافت که مجرمان سایبری، فایل‌های آرشیو آلوده به ویروس را در فایل‌های HTML جاسازی می‌کنند تا از شناسایی شده آنها توسط راه‌کارهای امنیتی ایمیل، اجتناب کنند.

محققان امنیت سایبری می‌گویند بهترین راه، استفاده از رویکرد امنیتی همه جانبه برای حفاظت از منابع دیجیتالی است.

منبع:

https://www.aftana.ir/fa/doc/news/20011/