ارزیابی آسیب پذیری

توسط |1401/3/4 9:57:47خرداد 4ام, 1401|

ارزیابی آسیب پذیری هنگامی که یک آسیب پذیری شناسایی شد، فرآیند ارزیابی آسیب پذیری شروع می شود. در این فرآیند، ضعف های امنیتی در یک سیستم اطلاعاتی بررسی سیستماتیک می شود. هر زمان که یک سیستم مستعد آسیب پذیری شناخته شود، آن را برجسته می کند و سطوح شدت آسیب پذیری را طبقه بندی [...]