مقاوم سازی

توسط |1401/3/2 8:45:17خرداد 2ام, 1401|

مقاوم سازی امنیت سیستم مقاوم سازی سیستم فرآیند ایمن سازی سرور یا سیستم کامپیوتری با به حداقل رساندن سطح حمله یا سطح آسیب پذیری آن و بردارهای حمله احتمالی است. این نوعی محافظت در برابر حملات سایبری است که شامل بستن حفره های سیستمی است که مهاجمان سایبری اغلب برای سوء استفاده از سیستم [...]